+90(312) 543 4541

RadLab İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarı ve Radyasyon Ölçüm Sistemleri A.Ş tüm tasarımı Radyasyondan Korunma Derneği tarafından yapılmış ve imal edilmiş bir kalibrasyon laboratuvarıdır.

Laboratuvar, IAEA Güvenlik Raporu Serisi No. 16 “Radyasyondan Korunma İzleme Cihazlarının Kalibrasyonu” dokümanında belirtilen standartlar ve gereklilikler dikkate alınarak ve bunlara bağlı kalınarak kurulmuştur.

Laboratuvar, Başkent Ankara’da Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ASO Teknopark içinde faaliyet göstermektedir.